HISTORIA JEDNEGO OBRAZU – warsztaty artystyczne rozwijające kreatywność dzieci i młodzieży

Czym jest projekt Historia jednego obrazu?

„Picasso powiedział kiedyś, że wszystkie dzieci są urodzonymi artystami. Problemem jest pozostać artystą, gdy się dorasta” (Ken Roninson)

Nasza rzeczywistość zmienia się niezwykle dynamicznie. Istotnym warunkiem przetrwania jest kreatywność, która umożliwia to, by nasze społeczeństwo było aktywne i by aktywnie uczestniczyło w rozwoju. Proponujemy w ramach naszego projektu warsztaty kreatywności dla dzieci i młodzieży wykorzystujące sztukę i działalność artystyczną.

Każde spotkanie w ramach naszych warsztatów kreatywności rozpoczyna się od konkretnego obrazu jednego twórcy, który dla potrzeb spotkania zostaje wybrany przez prowadzącego, następnie grupa uczestników wraz z prowadzącym interpretuje wybrany obraz, rozmawia o nim, prowadzący wyjaśnia to, w jaki sposób pracował i tworzył artysta, którego obraz jest początkiem dla danego spotkania w ramach „Historia jednego obrazu”.

Prowadzący przedstawia uczestnikom twórczość takiego artysty, cechy jego twórczości, opisuje to, jakie środki ekspresji artystycznej zostały wykorzystane przez twórcę, a następnie wraz z uczestnikami stara się ustalić, co jest najbardziej charakterystycznego dla tego obrazu. Następnie uczestnicy samodzielnie, wychodząc od przedstawionego na początku warsztatów obrazu tworzą swój własny projekt. Może to być obraz, kolaż, instalację, performance – według swojego wyboru oraz dostępnych materiałów. Nie ograniczamy możliwości wyboru różnych form ekspresji artystycznej. Chcemy łączyć różne jej gatunki (muzykę, teatr, malarstwo).

Dzieła stworzone przez uczestników mają być zainspirowane obrazem, który stanowi temat wyjściowy warsztatu, jednak mają stanowić osobistą próbę interpretacji tego obrazu przez uczestnika. Prowadzący pomaga uczestnikom dokonać takiej interpretacji poprzez wprowadzenie uczestników w świat sztuki danego artysty, wykorzystane przez niego środki ekspresji artystycznej.  Ze sztuką warto zapoznawać dzieci od najmłodszych lat.

Artystami, których obrazy zostaną wykorzystane przez prowadzących w ramach projektu „Historia jednego obrazu” będą uznani twórcy międzynarodowi, ale także twórczy polscy, również twórcy współcześni. Wszystko zależy od decyzji prowadzących.

Na warsztat w ramach warsztatów weźmiemy więc  portrety Picassa – uczestnicy będą tworzyć swój portret, obrazy Wilhelma Sasnala – będziemy malować czarno-białe kadry, światło i ogrody na obrazach Moneta, ogród Mehoffera, powidoki Władysława Strzemińskiego, portrety Nowosielskiego. Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom uzyskanie wrażliwości na pewne kierunki w sztuce, pokazać, że sztuka jest różnorodna, a dany temat może być całkowicie różnie interpretowane przez równych twórców.

Tematem każdego spotkania będzie inny obraz. Celem projektu jest to, by wybrany obraz, którego historia i interpretacja będzie tematem przewodnim spotkania, reprezentowały różne podejście do sztuki oraz różne zainteresowania malarskie. Dzięki temu uczestnicy zyskają możliwość uzyskania różnego punktu widzenia na sztukę i proces jej tworzenia.

Organizator:

Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Laboratorium Sztuki. Fundacja to miejsce wspierania kreatywności i pasji w Krakowie, które łączy dwa światy – z jednej strony świat twórców i artystów, a z drugiej świat odbiorców tej sztuki. Głównym celem działalności jest pomoc młodym twórcom i artystom, by mogli robić to co kochają najbardziej oraz promowanie i upowszechnianie kultury i sztuki, w tym także sztuki pojawiającej się w przestrzeni publicznej a poprzez to kształtowanie świadomych odbiorców życia artystycznego. Prowadzimy także działania w zakresie edukacji kulturalnej, gdyż wierzymy, że dzięki temu możemy rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży. Adresatami pomocy Fundacji Laboratorium Sztuki są m.in. twórczo uzdolnione dzieci i młodzież, także ze środowisk wykluczonych społecznie, którzy z uwagi na miejsce czy warunki, w których żyją nie mają kontaktu z światem kolorów i barw.  Współpracujemy z Domem Dziecka św. Ludwiki. Fundacja chce pokazać im poprzez dostęp do świata sztuki, że ogranicza nas tylko nasza własna kreatywność.

Projekt współfinansowany jest ze środków miasta Krakowa. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *