LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU”

O projekcie LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU”

Projekt LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU” to cykl kreatywnych warsztatów ze sztuką dla dzieci zainicjowany i organizowany przez Fundację Laboratorium Sztuki w 2019 r. w Krakowie.

Nasza rzeczywistość zmienia się niezwykle dynamicznie. Istotnym warunkiem przetrwania jest kreatywność, która umożliwia to, by nasze społeczeństwo było aktywne i by aktywnie uczestniczyło w rozwoju.  W ramach projektu LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU” proponujemy zatem warsztaty kreatywności dla dzieci wykorzystujące sztukę i działalność artystyczną, gdyż uważamy że ze sztuką warto zapoznawać dzieci od najmłodszych lat.

W ramach kreatywnych warsztatów ze sztuką dla dzieci w wieku 4-13 lat poznajemy wybranych Artystów, ich twórczość oraz cechy charakterystyczne tej twórczości, interpretujemy, a na koniec malujemy i tworzymy dzieła zainspirowane obrazem, który stanowił temat wyjściowy danego warsztatu z wykorzystaniem różnych środków artystycznego wyrazu – malarstwa, kolażu, instalacji, performance – według wyboru Uczestników, Prowadzącego warsztaty oraz dostępnych materiałów (nie ograniczamy możliwości wyboru różnych form ekspresji artystycznej, chcemy łączyć różne jej gatunki muzykę, teatr, malarstwo).

Punktem wyjścia do poszczególnych warsztatów w projekcie jest zawsze jeden obraz wybranego uznanego Artysty-twórcy, na kolejnych warsztatach inny.

Obrazami wyjściowymi dla spotkań w 2019 r. były:

 • „Bez tytułu – pierwsza akwarela abstrakcyjna”, Wassilego Kandinsky’ego z 1910 r.
 • „Kompozycja VIII” Wassilego Kandinsky’ego z 1923 r.
 • „Płacząca kobieta” Pabla Picassa z 1937 r.
 • „”Beautiful, Shattering, Slashing, Violent, Pinky, Hacking, Sphincter Painting” Damiena Hirsta z 1995 r.
 • „Leaping Laelaps” Charlesa R. Knighta z 1897 r.
 • malowidło ścienne z ruin starożytnego pałacu w Knossos, przedstawiające podwodny świat i delfiny
 • „Samoloty” Wilhelma Sasnala z 1999 r.
 • „Postać rzucająca kamieniem w ptaka” Joana Miró z 1926 r.
 • cykl „l’Hourloupe” Jeana Dubuffeta
 • autoportrety Pabla Picassa, w szczególności praca z 1972 r.
 • „Senne węże leżały zwinięte w swoich tajemnych kryjówkach” Martyny Borowieckiej z 2018 r.

Prowadzącymi warsztaty są osoby z wykształceniem artystycznym oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji artystycznej w uznanych instytucjach kultury w Krakowie. W 2019 r. Prowadzącymi warsztaty LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU” byli:

 • Aleksandra Sikora
 • Hanna Kowal
 • Anna Widzyk-Kampa
 • Joanna Zbela
 • Martyna Borowiecka-Mikuszewska
 • Nina Kulik.

SPRAWDŹ:

Cel projektu LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU”

Celem projektu LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU” jest edukacja artystyczna najmłodszych Uczestników, którzy poprzez udział w warsztatach kreatywności będą mieli okazję spotkać się ze sztuką, a poprzez to rozwijać swoją kreatywność.

Celem projektu jest także uwrażliwienie dzieci na odczytywanie i odbiór sztuki – nie ma sztuki ładnej i brzydkiej, jest sztuka wrażliwa. Tej wrażliwości ma uczyć właśnie udział w projekcie LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU”.

Uczestnicy LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU”

Projekt LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU” jest skierowany do dzieci w wieku od 4 do 13 lat.

Warsztaty są skierowane do dzieci bez udziału rodziców. Zależy nam bowiem na tym, aby dzieci mogły przede wszystkim samodzielnie wchodzić w świat sztuki, poznawać go i bez skrępowania dokonywać własnych wyborów, niesugerowanych przez pomoc rodziców i dorosłych.

Ponadto, do udziału w projekcie zaproszone zostały także dzieci z Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej św. Ludwiki w Krakowie, z którą Fundacja Laboratorium Sztuki współpracuje. 

Prowadzący LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU”

Przywiązujemy wagę do tego, aby nasze warsztaty  miały walor edukacyjny, ale także mocno kreatywny i twórczy, dlatego prowadzącymi warsztaty są osoby z wykształceniem artystycznym oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji artystycznej w uznanych instytucjach kultury w Krakowie.

Prowadzącymi warsztaty LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU” w 2019 r. byli:

 • Aleksandra Sikora
 • Hanna Kowal
 • Anna Widzyk-Kampa
 • Joanna Zbela
 • Martyna Borowiecka-Mikuszewska
 • Nina Kulik

Chcesz więcej dowiedzieć się o Prowadzących warsztaty współpracujących z Fundacją Laboratorium Sztuki – odwiedź stronę PROWADZĄCY WARSZTATY.

Dotychczasowi Partnerzy projektu LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU”

Projekt LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU” współfinansowany jest ze środków Miasta Krakowa.

Partnerzy wspierający:

 • APA POLSKA – producent farb Renesans
 • BRAVE BRAIN
 • Maspex – producent soków Kubuś
 • St. Majewski – Kolorowy Świat Bambino
 • Wawel.

Gościli nas w swoich przestrzeniach:

 • Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
 • HERVE
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Wszystkim Partnerom serdecznie dziękujemy za wspólne spotkania i działanie na rzecz rozwijania kreatywności i pasji u dzieci poprzez sztukę.

Cykl warsztatów LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU” w 2019 r.

Cykl w 2019 r. objął 11 warsztatów kreatywności, odbywających się średnio 2 razy w miesiącu. Spotkania te prowadzone były przez artystów/twórców, animatorów kultury – osoby pracujące z dziećmi, posiadające wykształcenie lub kompetencje z zakresu nauk plastycznych.

Warsztaty odbywały się od maja do grudnia 2019 roku.

Każde z wydarzeń (spotkań) trwało ok. 2 godzin od 10.30 do 12.30.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo dzieci biorących udział w warsztatach liczba miejsc dla Uczestników projektu jest ograniczana – w jednych warsztatach może wziąć udział maksymalnie 40 dzieci.

Udział w warsztatach możliwy po dokonaniu wcześniejszej rejestracji na stronie Fundacji na Facebooku pod adresem facebook.com/Laboratorium-Sztuki lub poprzez wysłanie zgłoszenia na e-mail: fundacja@fls.org.pl.

Efektem spotkań były powstałe prace Uczestników, kolaże, instalacja lub wykonany performance w zależności od obrazu, który stanowił punkt wyjścia – inspirację do tworzenia podczas danego spotkania.  Sposób przeprowadzenia danego spotkania był w całości zależny od danego Prowadzącego, w ramach formuły zaakceptowanej przez Fundację i tematu przewodniego. Prowadzący mogli zaproponować różne środki artystycznego wyrazu dopasowane do obranego tematu przewodniego.

Na czym polegają warsztaty?

Każde spotkanie w ramach naszych warsztatów kreatywności rozpoczyna się od konkretnego obrazu jednego twórcy, który dla potrzeb spotkania zostaje wybrany przez Prowadzącego.

Następnie grupa Uczestników wraz z Prowadzącym interpretuje wybrany obraz, rozmawia o nim, Prowadzący wyjaśnia to, w jaki sposób pracował i tworzył artysta, którego obraz jest początkiem dla danego spotkania.

Prowadzący przedstawia Uczestnikom twórczość takiego artysty, cechy jego twórczości, opisuje to, jakie środki ekspresji artystycznej zostały wykorzystane przez twórcę, a następnie wraz z Uczestnikami stara się ustalić, co jest najbardziej charakterystycznego dla tego obrazu.

Następnie uczestnicy samodzielnie, wychodząc od przedstawionego na początku warsztatów obrazu tworzą swój własny projekt. Może to być obraz, kolaż, instalację, performance – według swojego wyboru oraz dostępnych materiałów. Nie ograniczamy możliwości wyboru różnych form ekspresji artystycznej. Chcemy łączyć różne jej gatunki (muzykę, teatr, malarstwo).

Dzieła stworzone przez Uczestników mają być zainspirowane obrazem, który stanowi temat wyjściowy warsztatu, jednak mają stanowić osobistą próbę interpretacji tego obrazu przez Uczestnika. Prowadzący pomaga Uczestnikom dokonać takiej interpretacji poprzez wprowadzenie ich w świat sztuki danego artysty, wykorzystane przez niego środki ekspresji artystycznej.  Ze sztuką warto zapoznawać dzieci od najmłodszych lat.

Zapraszamy do współpracy i udziału w kolejnych warsztatach w ramach projektu LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU”

Wspieramy kreatywność i pasję – dołącz do naszych społeczności i bierz udział w organizowanych przez nas spotkaniach! 

Zapraszamy Wolontariuszy, Partnerów i Artystów do wspólnego działania na rzecz rozwijania kreatywności i pasji w ramach spotkań ze sztuką dla dzieci LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU”.

Chcesz więcej dowiedzieć się o tym jak można wesprzeć nasze działania – odwiedź stronę ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Chciałbyś wesprzeć nas w tych działaniach i tym samym włączyć się w inicjatywę edukacyjną jaką jest właśnie wspieranie kreatywności i pasji dzieci poprzez spotkania ze sztuką? Skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na e-mail: fundacja@fls.org.pl.

Aktualne informacje dotyczące podejmowanych działań i inicjatyw podajemy na bieżąco w AKTUALNOŚCI oraz w social mediach na oficjalnym profilu Fundacji na Facebooku facebook.com/Laboratorium-Sztuki i fanpage projektu LABORATORIUM KREATYWNOŚCI – „HISTORIA JEDNEGO OBRAZU” facebook.com/Laboratorium-Kreatywnosci oraz Instagramie @laboratorium_sztuki.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: